02:53:07


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Bidding Information
Lot #    29247
Auction End Date    1/25/2011 12:41:30 PM (mm/dd/yyyy)
          
Title Information
Title (English)    Letter by R. Moses Zevi Neria
Title (Hebrew)    כתב מה'ר משה צבי נריה
Author    [Ms. - Religous Zionism]
City    Kefar Haroeh
Publication Date    1972
          
Collection Information
Independent Item    This listing is an independent item not part of any collection
          
Description Information
Physical
Description
   [1] p., 215:135 mm., ink on stationery, neat Ashkenazic script, signed, and dated.
          
Paragraph 2    הרב נריה נולד בכ"א בשבט ה'תרע"ג, בלודז' שבפולין לאביו הרב פתחיה מנקין ואמו רחל. בצעירותו למד תורה במסירות נפש, בתקופת סטלין, בישיבות מינסק ושקלוב. עלה ארצה בשנת ה'תר"ץ (1930) בעקבות בקשה מטעם ישיבת "מרכז הרב" בירושלים. מיד כשהגיע נקשר לרב אברהם יצחק הכהן קוק, ולבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק. המשיך בלימודיו בסמינר למורים "מזרחי" ובישיבת "מרכז הרב", והוסמך לרבנות. כרבים מתלמידי הרב קוק, פנה להגשמה בציבוריות הישראלית, ברוחו ובחזונו של רבו. הרב נריה נמנה עם ראשי תנועת הנוער הדתי בני עקיבא ומנהיגה הרוחני של התנועה שנים רבות. ערך את ביטאון התנועה, "זרעים", וכתב מספר שירי תנועה ובהם אף את המנון התנועה, הפותח במילים: "יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב / על דגלנו כולכם, חנו מסביב / יזהיר לכם כוכב תורה / דרככם סוגה בעבודה". כתב שירים גם על עניינים אחרים כמו ירושלים, חטיבה שבע, השואה ושירים אישיים. פעילותו בתנועת בני עקיבא לא הייתה לרוחו של הרב צבי יהודה קוק, ולכן נהג לכתוב מאמרים ולהרצות תחת שם העט "נריה" (על פי הפסוק "נר ה' נשמת אדם"), ולימים עיברת את שמו ממנקין לנריה באופן רשמי. בשנות ה30 שימש ככתב בעיתון "היסוד". בשנת 1940 (ה'ת"ש), חרף התנגדויות בתוך תנועתו, ייסד הרב נריה את ישיבת בני עקיבא הראשונה במושב העובדים הדתי כפר הרא"ה, ישיבה שלראשונה שילבה עבודת אדמה ולימודי קודש ביחד. הרב כיהן בה כראש ישיבה ומורה לתלמוד ומחשבת ישראל. לימים, עקב דרישת ההורים, הוכנסו לישיבה לימודי תיכון על חשבון עבודת הכפיים בעידודו של שותפו לראשות הישיבה, הרב אברהם צוקרמן. הרב נריה התנגד למהלך זה ואף התבטא כי "יצמחו לי שערות על כף היד לפני שילמדו לימודי חול בישיבה". בעקבות ייסוד ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה הוא יזם את הקמתן של ישיבות בני עקיבא נוספות בכל רחבי הארץ, וכך הפכה הישיבה ל"אם ישיבות בני עקיבא". בעקבות הקמת הישיבות הנוספות הוקמו גם בתי ספר מקצועיים, אולפנות לבנות, וישיבות הסדר. עם קום המדינה, הכנסת החליטה להכריז על יום ה' באייר כעל יום העצמאות וביקשה ליצוק ליום זה (בשיתוף הרבנות הראשית לישראל) גם תוכן דתי. הרב נריה חיבר אז את טיוטת נוסח התפילה המיוחד ליום העצמאות, אשר התקבל ברובו. לאחר מותו, הוציא הרב יעקב אריאל באמצעות ישיבת רמת גן את הסידור גואל ישראל המבוסס על הנוסח של הרב נריה. חבר הנהלת התנועה למען ארץ ישראל השלמה. הרב נריה כיהן כחבר הכנסת בכנסת השביעית מטעם המפד"ל (1969-1973), והיה חבר בוועדת החינוך והתרבות. כשפרש, טען שהייתה זו טעות שבכלל נכנס, כי בכנסת "אי אפשר שלא ללכלך את הידיים". כתב מספר רב של ספרים על הרב קוק שמהווים מעין ביוגרפיה שלו, תוך שהוא שוזר בהם סיפורים והגות משל הרב קוק. בשנת 1978 זכה בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לקידומה ופיתוחה של החברה והמדינה. ב1983 פרש מהמפד”ל והקים את תנועת מצ”ד. בשנת 1993 הקים, יחד עם הרב שאול ישראלי, את הארגון "איחוד הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל", על רקע התנגדותם להסכמי אוסלו. נפטר בגיל 82, בי"ט בכסלו ה'תשנ"ו (12 בדצמבר 1995), שבע ימים ופעילות. קרוביו שעמדו ליד מיטתו לפני מותו מעידים שמילותיו האחרונות היו: "קר לי! תחממו אותי בדברי תורה! תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה. תנו לי להגיד שלום לארץ ישראל ולהפרד ממנה באהבה, בשמחה וברצון. קדושה אני מבקש. קודש קודשים אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל. תנו לי הרגשת קדושת עם ישראל!" קרא כמה פעמים בקול גדול, "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" וסיים במילים "נתקדש כולנו", ונדם. לימים נוסדו על שמו היישוב "נריה", רחובות בפתח תקווה, נתניה ובית אל, ישיבת הסדר "שדמות נריה" ביישוב שדמות מחולה, וכן "שבט" (מחזור) בתנועת הנוער בני עקיבא. ב-28 בדצמבר 2007 נרצח נכדו של הרב, אחיקם עמיחי, יחד עם חברו בפיגוע ירי בדרום הר חברון.
          
Reference
Description
   Wikipedia.com
        
Associated Images
1 Image (Click thumbnail to view full size image):
  Order   Image   Caption
  1   Click to view full size  
  
  
Listing Classification
Period
20th Century:    Checked
  
Location
Israel:    Checked
  
Subject
History:    Checked
  
Characteristic
Language:    Hebrew
  
Manuscript Type
Letters:    Checked
  
Kind of Judaica