06:24:24


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Zionism] Horace B. Samuel, Beneath the Whitewash, London, Hogarth Press, 1930
[First Ed.] Dr. Nordau, Warburg, & Zangwill, Theodor Herzl und Der Judenstaat , Vienna, Wiedergeburt
[Only Ed.] Elhanan Harkavy , Dor Yesharim ... A righteous generation, דור ישרים, New York, 1903
[Polemic] R. Chaim Tchernowitz (Rav Za'ir), Le-Madehi Yisra'el, למדיחי ישראל , Odessa, Simha Orenstein, 1911
[Polemic - Only Ed. - Kabbalah] Elimelah Ross , Asahra Mamahrot , עשרה מאמרות , Drogobych , Aaron Zevi Zupnik , 1892
[Polemic] R. Joseph Sakovits and R. Bezalel Kohen, Hora’at Hetter , הוראת היתר , Vilna, Fine & partners, 1875
[Kabbalah - Liturgy] , Hazot Leilu Ukim; Selihot, חצות לילה אקום; סליחות לאשמורת חדש אלול, Dor Al-Biza (Casablanca), Judah Rozin, 1931
[Kabbalah - Liturgy] , Tikkun Hazot , תקון חצות , Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[Only Ed.] Ihiel Bouskila, Toldot Ramb'e ve-Rashb'i, תולדות רמב'ה ורשב'י , Casablanca, Moses Amar, 1944
[First Ed. - Kabbalah] R. Hayyim Vital , Sha'ar ha-Hakdamot , שער ההקדמות, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak , 1865
[First Ed.] Dr. Adolf Jellinek , Der Talmud, Zwei Reden, Vienna, Herzfeld & Bauer , 1865
[Only Ed.] Dr. Rosenberg, Festpredigt, Thorn, Thorner, 1899
[Zionism] Osias Thon , Jardenja ... Teodor Herzl, Warsaw, Wydawnictwo , 1917
[First Ed.] Dr. Marcus Lehmann , Die Sprueche der Vaeter , Mainz, Joh., 1895-1905
[Only Ed.] Dr. Sigmund Maybaum, Predigt zum Schluszseste 5658 (1897), Berlin, Siegfried Scholem, 1897
[First Ed.] Dr. Adolf Jellinek , Einleitung in die Thora, Vienna, Herzfeld & Bauer, 1866
[Only Ed.] Dr. Benjamin Rippner , Predigten, Magdeburg, Walther Niemann, 1894
[Liturgy] R. Hayyim Attar, Editor , Shir Jededot , שיר ידידות , Marrakesh, Morocco , Ephraim Lekslassi , 1921
[Only Ed.] R. Joseph Massus , Ner Mitzvah , נר מצוה, Fez, Morocco, Misod Sharbit & Amrom Chazom , 1939
[Only Edition] R. Juda Simhon , Shevah ve-Rina, שבח ורנה , Meknes, Morocco , Tzaiag, 1946
[Only Ed.] R. Jacob M. Toledano , Yam Ha'Gadol , ים הגדול, Cairo, Reuven Moscovitch , 1931
[First Ed.] R. Baruch Asbag , Minha Belulah , מנחה בלולה, Casablanca , Razon, 1937
[Only Ed. - Polemic] Samuel Benjamin Schwarzberg, Tiktov Zot le-Dor Aharon, תכתב זאת לדור אחרון , New York, A. H. Rosenberg, 1898
[Only Ed.] R. Zev Wolf Schur, Nezach Yisrael, נצח ישראל , Chicago, The Author, 1897
[Liturgy - Kabbalah] , Tefilat Yesharim , תפלת ישרים, Cairo, Felix Mizrahi , 1955
[Only Ed.] R. Shabbatai ben Moses of Tiktin, Minhat Kohen, מנחת כהן, Furth, Hayyim ben Zevi Hirsch, 1741
[Only Ed.] R. Pinhas ben Azriel ha-Levi, Nahalat Azriel, נחלת עזריאל, Grodna, Simhah Zemel ben Menahem Nahum, 1817
[Only Ed.] R. Jacob ben Joseph ha-Rofe, Shemen ha-Tov, שמן הטוב, Constantinople, Nissim di Castro, 1849
[Only Ed.] R. Abraham Rosenbaum ha-Levi, Shoshanat Avraham, שושנת אברהם, Pressburg (Bratislava), Frank Nirschy, 1877
Isaac Joseph Hayyim A’avodi , Kizat Huyyar, קצת חייקאר, Bagdad, Elisha Shohet, 1929
[Unrecorded], Kinete Mkatilna, קינת מקאתילנא, Tunis, 1946
R. Abraham Joseph Samuel Landau of Kempen, Kur ha-Behinah, כור הבחינה, Breslau, Hirsch Zulzbach, 1837
[Only Ed.] R. Asher ben Abraham Klainman, Maadanei Asher, מעדני אשר, Lvov, Hayah Grossman, 1837
[Math] R. Saul ben Moses Mishel Luria, Ateret Sha’ul , עטרת שאול, Vilna, Menahem Man, 1841
[Only Ed.], Four independent German works in one volume, [Germany], 20th cent.
[Only Ed.] R. Samuel ben Azriel Rubin, Hagorat Shmuel , חגורת שמואל (לבוש עטרת זהב), Frankfort am Oder, Almanah Grillo, 1772
[Only Ed.] R. Shmuel Loeb Kauders, Olat Shemu'el, עולת שמואל , Prague, Schollischen Buchdrukerei , 1823
[Only Ed.] R. Menahem Hayyim Castelnuovo, Shut Emek ha-Melekh, שו'ת עמק המלך , Leghorn, Israel Kushta, 1868
[Only Ed.] R. Jacob Judah Loeb , Leshem Zevah , לשם זבח, Altona, Moses Bun , 1768
[Only Ed.] R. Gershon b. Isaac Ashkenazi , Hiddushei ha-Gershuni , חידושי הגרשוני, Frankfort am Main, Mattias Andrei, 1710
[First Ed. - Egypt] R. Jacob Castro , Toldot Ya'acov , תולדות יעקב, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1865
[Shabbatean] R. Meir Ben Halifa Bikayam , Me’orei Or, מאורי אור , Salonica, Bezalel Ashkenazi, 1752
[Ms.], Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוציקן , Jerusalem, 1951
Judaeus, Der Baalschem von Michelstadt, Frankfort am Main, Israelit, 1907
[Anti-Reform Polemic] Phinehas M. Heilpern , Teshuvot be-Anshei Aven , תשובות באנשי און, Frankfort am Main, 1845
[Only Ed.] Dr. H. Graetz, Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars , Fraenchel'scher Stiftung , Breslau, Grass, Barth, 1864
[Only Ed.] Dr. Joseph Bergel, Geschichte der Juden in Ungarn, Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1879
R. Elias Karpeles , Traunngsreden, Breslau, Breutz & Junger, 1885
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah of Passover , הגדה של פסח , New York, Shulsinger Bros., 1949
[Only Ed.] Dr. Ch. Heller, Untersuchungen uber die Peschitta, Berlin, M. Poppelauer, 1911
Frauentypen von Hannah Meyer-Breuer ז'ל, Munich, J. Epstein, 1921
[Only Ed.] Dr. M. Brann , Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars, Fraenchel'scher Stiftung , Breslau, Th. Schatzky, 1897
[Only Ed.] Dr. M. Braun, Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars , Fraenchel'scher Stiftung, Breslau, Th. Schatzky, 1907
[First Ed.] Dr. Friedrich Neuburger, Das Verfassungsrecnt, Furth-Nurnberg (Pressburg), Georg Rosenberg (Adolf Alkalay & Sohn), 1902
[Only Ed.] Heinrich Ellenberger, Die Leiden und Verfolgungen der Juden, Budapest, Samuel Zifahn, 1882
[First Ed.] R. Hananel b. Hushi'el , Peirush R. Hananel, פירוש רבנו חננאל על מסכת פסחים , Paris, 1868
[Liturgy - Unrecorded], Siddur Ner David, Tehillim, סידור נר דוד, תהלים, Kishinev, Benzion Liberal, 1931; 1926
[Liturgy - Unrecorded] R. Simon Hevesi, Imakonyv, עתרת שלום ואמת, Budapest, Schlesinger (Viktoria-nyomda), c. 1930
[Liturgy] R. Selig Bamberger , Gebetebuch der Israeliten; Deutsche Gebete, סדור שפת אמת , Frankfurt am Main (Roedelheim) , M. Lehrberger , 1922
[Liturgy], Form of Daily Prayers , ישועת ישראל , Vienna, H. Wagner, 1922
[Psalms - Miniature - Holocaust], Tehillim , תהלים צדה לדרך , Fernvald, Jaffa, c. 1947
[Liturgy - Women] Max Emanuel Stern , Gebete der Israeliten , תפלת ישראל , Vienna, Joseph Schlesinger, 1871
[Liturgy - Women] Max Emanuel Stern, Gebete der Israeliten , תפלת ישראל , Vienna, Joseph Schlesinger, 1882
[Women - Reform - Liturgy] I. N. Mannheimer, Gebete der Israeliten; Die Fromme Zionstochter , תפלות ישראל , Pressburg (Bratislava), Sieber's Erben ,, 1867
[First Ed.] Dr. Adolf Frankl-Gruen, Geschichte der Juden in Ungarische=Brod, Vienna, Moriz Waizer & Sohn, 1905
[First Ed.] Gabrielle Sed-Rajna, Ancient Jewish Art, Neuchatel, Imprimerie, 1985
[First Ed.] Max Eisler, Von Hudischer Kunst (Jozef Israels), Cologne & Leipzig, G.M.B.H., 1910
[Kabbalah - Only Ed.] Isaac Misses, Darstellung, צפנת פענח, Cracow, Julius Wildt, 1862
[Only Ed.] Dr. S. Mubsam, Religion und Wissenschaft, Predigt, Vienna, Herzfeld & Bauer, 1871
Joseph Sulzer, Schir Zion, Gesange fur den israeilitischen ..., שיר ציון, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1922
Willem Albert Bachiene , Historische und Geographische Beschreibung, von Palastina, Cleves & Leipzig, Hofmann, 1766
[Unrecorded - Community] R. Leopold Glasser, Predigt ... Einweihungs=Feier... Pirnitz, דרוש בית אלקים, Vienna, Adalbert della Torre, 1853
Talmud Bavli, Tractates Zevahim, Hulin, מסכת זבחים, חולין, Amsterdam, Emanual Benveniste , 1647
Talmud Bavli, Tractate Nedarim, מסכת נדרים, Amsterdam, Emanual Benveniste , 1647
Talmud Bavli, Two Tractates , מסכת נדה, משניות טהרות, Amsterdam, Emanual Benveniste , 1646-47
Talmud Bavli, Six Tractates , מסכת בכורות, ערכין, מעילה-תמיד-כריתות-תמורה , Amsterdam, Emanual Benveniste , 1645-46
Talmud Bavli, Five Tractates , מסכת הוריות, עדיות, סוטה, נזיר, מכות, Amsterdam, Emanual Benveniste , 1645-46
[Only Ed.] R. Nisan Yablonski, Ma’amar Davar be-Ito, מאמר דבר בעתו, [Chicago], c. 1919
[Gambling - Parody] Samuel Tsipkin, Masekhet Kelafim, מסכת קלפים, Tel Aviv, [Defus Ha-artez], 1935
R. Meir Eliezer Ha-Kohen Rappaport-Hartstein, Shalshelet Zahav, שלשלת זהב, Mukachevo, Ozer ha-Kohen Fried (Kahn & Fried), 1931
[Polemic - Only Ed.] Chaim Lieberman, Vacht oif, vacht oif, dos Yiddische hois brent, וואכט אויף,וואכט אויף, דאס אידישע הויז ברענט!, New York, Mizrachi-Hapoel Hamizrachi, 1960
[Only Ed.] R. Dr. Felix Kanter, Neue Gleichnisse, משלים חדשים, Mähr.-Ostrau, Verlag “Haivri” (Dr. R. Färber), [1921]
[Periodical] , Halikhot, הליכות, Tel Aviv, ha-Mo‘atsah ha-Datit Tel-Aviv-Yafo, 1958-63
[Only Ed.] Yehezkel Feivel Goldstoff , Sefer Korot ha-Olam, ספר קורות העולם, Vienna, Ad. della Torre, 1858
[Holocaust] R. Joseph David Epstein, Jewish Religious Ethics, Shanghai, China, 1946
[Only Ed.] R. Dr. Adolf Ehrentheil, Myrtenzweige: Trauungs-Reden; Religiose Reden, הדסים; ששון ויקר, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1883
[Haskalah - Polemic] David ben Yechiel Caro, Techunath Harabanim, תכונת הרבנים, Lemberg, Michael Wolf (Druck von A. Waydowicz), 1879
[Polemic] Va’ad B’nai ha-Yeshiva 'Torat Hayyim', Mikhtav Galui, מכתב גלוי להר' משה בלוי הי'ו, Jerusalem, Defus P. Enev, 1932
[Only Ed. - Polemic] Ephraim Deinard , Zikhronot Bat Ammi , זכרונות בת עמי , St. Louis , Moinester Printing Co., 1920
[Ms. - Bible] , Pentateuch (Genesis-Exodus) , בראשית-שמות, [Yemen], 19th cent.
[First Ed.] Jacob Alting , Fundamenta punctationis linguæ sanctae , Sive Grammatica Hebraea , Groningæ Frisiorum , Typis Johannis CollenI , 1658
[Liturgy - Haskalah] Raphael Furstenthal , Koll Behi, קול בכי , Krotoszyn, B. M. Monasch , 1856
[Liturgy] [R. Eliezer Lieberman b. Judah Leib], Ma'aneh Lashon , מענה לשון, Dyhernfurth, Hirsch Warsawer, 1822
[Psalms - Liturgy] , Tehillim , תהלים, Leghorn, Eliezer Menahem Ottolinghi & ..., 1825
[Psalms - Liturgy - Kabbalah - Only Ed.], Tehillim , תהלים עם פירוש קנה המדה, Aleppo, Isaiah Dayan, 1926
[Liturgy] , Seder Kinot , סדר קינות , Karlsruhe, Grossherzoglich-Badischen Privilegierten Hebraeisc, 1819
[Liturgy] , Seder Kinot , סדר קינות, Karlsruhe, Pilta Epstein, 1806
[Haskalah - Only Ed.] Isaac Satanow, Sefer ha-Midot, ספר המדות , Berlin , Hevrat Hanokh Ne'arim, 1784
[Kabbalah - Liturgy] R. Moshe Zacuto , Seder ha-Selihot shel Shovavim Tat, סדר הסליחות של שובבים ת'ת , Brno, Franz Joseph Neimann, 1755
[Liturgy], Kitzur Ma'aver Yabok , קיצור מעבר יבק , Roedelheim, W. Heidenheim , 1825
[Liturgy], Kitzur Ma'aver Yabok , קיצור מעבר יבק, Dyhernfurth, Joseph Mai, 1806
[Only Ed.] Zeev Wolf ha-Kohen Bochner, Shirei Tehillah , שירי תהלה , Brno, Joseph Rossmann, 1800
[Hasidic Ed.] R. Jehiel Heilprin, Seder ha-Dorot , סדר הדורות , Kopys, Judah, Israel, & Menahem Jaffa, 1810
[Psalms - Liturgy - Kabbalah], Tehillim , תהלים, Lvov, Josef Schnayder , 1850
[Psalms - Liturgy] , Tehillim , תהלים , Amsterdam, Herz Levi Rodeh & Kashman, 1752
[Psalms - Liturgy], Tehillim, תהלים , Amsterdam, Gerrard Johann Jensen, 1764
[Liturgy- First Ed.], Rituel des Prieres Journalieres , תפלת ישראל , Metz, E. Hadamard , 1820
[Liturgy - Unrecorded Engraving], Mahzor Sefardim le-Yamim Noru'im, מחזור ספרדים לימים נוראים, Florence, Francisco Moucke, 1735
[Hasidim - First Ed.] Michael L. Frumkin-Rodkinson, Sepurei Zadikim, ספורי צדיקים , Lemberg, (S. L. Kugel, Lewin et Comp.), 1864
[Only Ed.] R. Naphtali b. Mordecai Benet, Mesped Gadol ve-Kevod Me’od , מספד גדול וכבד מאוד , Vienna, Anton Edlen v. Schmid, 1830
[Hasidim] , Talmud Bavli - Tractate Megillah, תלמוד בבלי, מסכת מגילה, Slavuta, Moses Shapira, 1822
[Ladino - Only Ed.] Jakim Behar , La fimiya misterioza , לה פ'אמיאה מיסטיריוזה, Vienna, Moritz Knopflmacher , 1889
[Only Ed.] Dr. Nathan Ehrenfeld, Zwei Reden, Prague, Jacob B. Brandeis, 1890
[Only Ed. - Reform] Dr. Heinemann Vogelstein , Untrittspredigt, Stettin, Salomon, 1880
[Only Ed. - Karaite] Dr. Abraham Geiger, Melo Chofnajim, מלא חפנים , Berlin, Friedlaendersche Buchdruckerei , 1840
[Judeo-Arabic - Christian] , Hamisha Humshei Torah , חמשה חומשי תורה , Vienna, Adolf Holtzhousen , 1900
[Only Ed.] R. Ishmael ha-Kohen, Zera Emet Vol. II-III, ספר שו'ת זרע אמת, Leghorn, Reggio, Wais, Meldola; Cohen, 1796; 1823
[First Ed. - Noted Copy] R. Raphael Kohen , Torat Yekutiel & Responsa , תורת יקותיאל , Berlin, 1772
[Only Ed.] R. Ze'ev Wolf Tennenbaum, Kirya Nemanah, קרי' נאמנה, Vienna, Adalbert della Torre, 1854
[First Ed.] R. Johanan Kremnitzer, Orah Mishor , אורח מישור , Berlin , Nathan Neimark, 1723
[Only Ed.] R. Jacob Berlin , Be'er Ya'akob , באר יעקב , Furth, Joseph Petchow & Son , 1767
[Only Ed.] R. Solomon Kluger, Avodat Avodah, ספר עבודת עבודה, Zholkva, Samuel Pinhaus Stiller, 1865
[First Ed.] R. Isaiah Berlin (Pick), Kashot Meyushav, קשות מיושב, Koenigsberg, Hayyim Arye, 1860
[Hasidim] , Two photos of the Belzer Rebbe, Jerusalem, [1944]
R. Bahya b. Joseph ibn Paquda , System der Moral ... mit einer Einleitung..., תורת חובות הלבבות , Leipzig, Brakhause, 1846
[Kabbalah - Liturgy] , Tikkun Leil Shavu'ot , תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, Lemberg, Haya Toba Madfis, 1840
[Kabbalah] R. Isaac ben Solomon Luria (ha-Ari), Sefer ha-Kavvanot u-Ma’aseh Nissim, ספר הכונות ומעשה ניסים, Safed (Zfat), Abraham Zevi Spiegelman, 1876
[Liturgy], Song of Songs with Targum, שיר השירים עם התרגום הארמי, Salonica, Hayyim Ashkenazi, 1840
[Community - Only Ed.] Abraham Hayyim Shabad, Toldot ha-Yamim...Hevrah Kaddishah Shiv‘ah Keru'im, תולדות הימים, Vilna, Rosencranz, 1904
R. Moses ben Akiva Kronik, Yemin Moshe, ימין משה, Breslau, Leib Sulzbach, 1824
[Community] , zweiter bericht über das Wirken des jüdischen, Lehr = und Lese = Berreins in Breslau, Breslau, Leopold Freund, 1844
[Only Ed.] R. Menahem ben Abraham Treves, Orah Mesharim, ארח מישרים, Mühlhausen, I. P. Rissler, 1858
R. Abraham ben Israel Jehiel ha-Kohen Rappaport , Naki Kapaim u-Bar Mitzvah , נקי כפים ובר מצוה, Frankfort am Main, Defus, 1925
[Only Ed.] Zemach Rabbiner, Beitraege zur , hebraeischen Synonymik in Talmud und Midrasch, Berlin, H. Itzkowski, 1899
R. Zevi Hirsch ben Solomon Kalischer, Derishat Ziyyon, דרישת ציון, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zukerman, 1919
[Kabbalah - Liturgy] R. Shimon Akiba Baer b.Joseph, Mahadura Batra shel Avodat Borei, מהדורא בתרא של עבודת בורא, Sulzbach, Aaron ben Uri Lipmann of Vienna, 1707
[Hasidim - First Ed.] R. Israel Nahman Drohbitsher, Kohelet with commentary Hemdat Yisrael, חמדת ישראל - קהלת, Leghorn, Samuel Sadon, 1820
[Only Ed.] R. Isaac ibn Danan ben Samuel , Le-Yizhak Rei'ah , ליצחק ריח , Leghorn, Elijah Ben-Amozegh and Partner , 1902
[Only Ed.] R. Hayyim Hezekiah Medini , Or Li, אור לי , Izmir, Aaron Joshua de Shegura , 1874
[Carpentras - Polemic] R. Mordecai Cremieux-Karmi, Ma'amar Morekhai Part I & II, מאמר מרדכי חלק א-ב, Leghorn, Gio.Vincenzo Falorni , 1784
Menahem Mann ha-Levi Amelander (Amlander) , Keter Malkhut , כתר מלכות והוא מספר יוסיפון בלשון אשכנז , Amsterdam, Kasmin ben Joseph Baruch , 1771
[Zionism - Ezel - Polemic] , Af Al Pi , אף-על-פי , [Israel], Irgun Zeva'i Le'ummi , 1945
Samuel Joseph Fuenn , Historische Chronologie der Biblischen Geschichte , שנות דר ודר , Koenigsberg , Samter & Rathke , 1847
[First Ed. - Math] R. Elijah (Vilna Gaon), Ayil Meshullash , איל משולש, Vilna/Grodno , Menahem Man and Simha Zemel , 1833
[Gibraltar] R. Nethanel b. Naphtali Zevi Weil , Netiv Hayyim , נתיב חיים, Leghorn, Samuel Sa'adon , 1820
R. Moses Isserles (Rema) , Torat ha-Hatas , תורת החטאת, Hanau , 1628
[Liturgy - Unrecorded], Tefillah Jesharah, תפלה ישרה, Offenbach, Abraham ben Hirsch p'b Segal, 1835
[Liturgy - Community - Unrecorded] Shalom Cohen, Tiferet Israel, תפארת ישראל, Berlin, Hevrat Hanokh Ne'arim, 1803
R. Jacob Baruch Landau , Sefer Agur , ספר אגור , Venice, Marco Antonio Guistianni, 1545-46
[Liturgy - Kabbalah - Unrecorded], Remision of Vows & the Prayer Offered by the Sea, התרת נדרים ותשליך, Bombay, Gunput Krushnajee's Press , 1864
[First Ed.] Solomon Baba Gan Pinhasov , Milim Shisha , מלים ששה , Jerusalem, Levy, 1912
[Unrecorded - Polemic] R. Menasseh Bienstock , The Redeemer of Israel, גואל ישראל (דער אויסלייזער פון ישראל), Chicago, Labor World Press , 1911
[Only Ed.], Wedding invitation for the children of R. A I Kook, and R. Elijah David Rabinowitz the Aderet, Jaffa, 1907
[Ms.], Letter by R. Raphael Baruch Toledano , כתב מה'ר רפאל ברוך טולידנו, אבד'ק מקנאס , Tiberias, 1935
[Ms.], Marriage certificate of R. Amram Blau, signed by R. Abraham I. Kook?, Jerusalem, 1918
[Only Ed. - Avihazira] R. Abraham Alon, Kasida Bilarabia, קסידא בלערבייא , [Fez], [Sharbit], c. 1935
[Bible - Psalms - Kabbalah], Psalms , תהלים, Zfat, Israel b. Abraham Bak , 1833
[Only Ed. - Rhodes] R. Elijah Galipapa, Yedei Eliyahu , ידי אליהו , Constantinople, Jona b. Jacob Ashkenazi, 1728
[First Ed.] R. Samuel ben Abraham Moltsan , Even Shelomo Tosefa , אבן שלמה תוספאה, Vilna, 1890
[Polemic - Autographed] Chaim Lieberman , In tool fun dodt (In the valley of death), אין טאל פון טויט, New York, Chaim Lieberman , 1938
[First Ed.] Dr. Moritz Lazarus, Ideale Fragen; Treu und Frei...Juden und Judenthum, Leipzig, C. F. Winter'sche, 1885; 1887
[Only Ed.] Ludwig August Frankl, Aus Egypten. , ממצרים, Vienna, Joseph Holtzworth, 1862
[Only Ed.] Samson Rothschild, Aus Vergangenheit und Gegenwart, der Israelitischen Gemeinde Worms, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1913
[Only Ed.] R. Mordechai Hayyim (Marcus Heimann), Or Torah, אור תורה על ההפטרות מכל השנה, Frankfort am Main, H. L. Brönner, 1863
[Only Ed.] R. Michael Deutsch, Hizuk Midat ha-Bitachon, חיזוק מדת הבטחון, New York, A. H. Rosenberg, 1902
[Zionism] Davis Trietsch, Bilder fun Eretz Yisrael, בילדער פון ארץ ישראל, Berlin, Welt-Verlag, 1921
[Zionism] Yehuda Leib (Leon) Pinsker, Autoemanzipation!, Berlin, Jüdischer Verlag , 1919
R. Solomon ben Jehiel Luria (Maharshal) , Yam shel Shelomo , ים של שלמה, Furth, Joseph Petchow & Son , 1766
[Zionism] Jewish University & National Library, Bet Dovid Wolfsohn, בית דוד וולפסון, Jerusalem, Defus Azriel, 1930
[Children's - Illustrated] Daniel ben Reuven Fink, Lishon Limudim, לשון למודים , Berlin, Yitzhak Ellendmanen, 1921
[Liturgy - Haggadah], Seder Lel Pesah, סדר ליל פסח, [Fez], c. 1930
[Only Ed.] R. Aaron David Zeldner, Sefer Mateh Aharon, ספר מטה אהרן, St. Louis , Moinester Printing Co., 1918
[Only Ed.] R. Nehemiah of Bialystok, Teshuva be-inyan keriat ha-ketubah, תשובה בענין קריאת הכתובה , Vienna, Adalbert della Torre, 1859
[Community - Unrecorded] R. Dov Ber Abramowitz, Fertzveifelter helf geschrei, פערצווייפעלטער הילף געשריי!, St. Louis, Missouri, Block Print, c. 1910
[Only Ed.] R. Jacob ben Abraham Kohen of Djerba , Me’ain Yevo , מאין יבא, Tunis, Vezohn ve-Castro , 1893
[Only Ed.] R. Aaron Perahyah , Pirhei Kehunnah , פרחי כהונה, Amsterdam, Isaac Hezkia de Cordova , 1709
[Only Ed.] R. Abraham Benjamin Wolf Hamburg , Simlat Binyamin Part I, שמלת בנימין חלק א, Furth, David Zirndorfer & Judah Sommer, 1840
[Only Ed.] R. Bezalel Ranschburg , Ma'aseh Rav , מעשה רב , Prague, Schollischen Buchdruckerey , 1823
[Only Ed.] R. Shalom Ullmann , Divre Rash , דברי ר'ש, Vienna, Anton Strauss , 1826
[First Ed.] R. Isaiah b. Mali (Elder) Trani, Sefer ha-Makhri'a , ספר המכריע , Leghorn, Carlo Giorgi, 1779
[Only Ed.] R. Joseph Elhanan le-Beit ha-Levi , Einot Mayim , עינות מים, Warsaw, H. Bomberg , 1856
[Only Ed.] R. Hayyim Abigdor, Peri Ez Hayyim, פרי עץ חיים , Amsterdam, Joseph Dayan, 1742
[Ms. - Liturgy], Tachlel for the Holidays , תכלאל ליו'ט ולימים נוראים, [Yemen], 18th cent.
[Ms.], Kettubah , כתובה, Trieste, 1821
[Polemic - Anti Aderet - Hasidim], Kol Kore!, קול קורא!, Jerusalem, 1901
[Kabbalah - Polemic - Anti R. Yihye El Kafah], Modu'ah ve-Azharah, מודעה ואזהרה , Jerusalem, Bet Din Adat Sefardim, 1934
[First Ed.] R. Baruch Bendet Wesel , Mekor Barukh , מקור ברוך, Amsterdam, Loeb Soesmans , 1771
[Reform - Only Ed.] Dr. Samuel Holdheim , Worte Gottes, דברי ה, Frankfort am Main, Tempel, 1839
[Kabbalah] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida) , Moreh b-Ezba, Tziporen Shamir, Sansan la-Yair , מורה באצבע, צפורן שמיר, סנסן ליאיר, Amsterdam, David Proophs, 1824
[Biography] Leopold Zunz , Toldot Rashi , תולדות רש'י , Warsaw, Alexander Ginsa , 1862
[First Ed.-Play] R. Moshe Chaim Luzzato (Ramchal) , Migdal Oz , מגדל עז, Leipzig, Kuenzel , 1837
[Pirkei Shira], Sefer Nehmad , ספר נחמד ... פרק שירה, [Russia - Poland], c. 1840
[Kabbalah - Hasidim - Only Ed.] R. Isaac Perlov, Sefer Erez ba-Levanon, ארז בלבנון , Vilna, Abraham Zevi Katzenellenbogen, 1899
[Hasidim - First Ed.] R. Zadok ha-Kohen of Lublin , Dover Zedek , דובר צדק , Piotrkow, Folman, 1911
[Hasidim - Kabbalah] R. Isaiah of Janow, Ed. , Zavva'at ha-Ribash , צוואת ריב'ש והנהגות ישרות , Lemberg, S. L. Kugel, Lewin et Comp., 1865
Isaac Gastfreund, Mikhtom le-Hazkir, מכתם להזכיר , Brody, B. Werber's Witwe , 1878
Seder Olam Rabba ve-Seder Olam Zuta, סדר עולם רבא וסדר עולם זוטא, Prague, 1795
[Customs] R. Nathan ha-Levi Bamberger , Lekutei ha-Levi , לקוטי הלוי, Berlin, Zevi Hirsch Iskovoitz , 1907
[Polemic - Customs] , Kevod Melahim , כבוד מלכים, Jerusalem, Levy & Partners , 1914
[Unrecorded], Two Polemics on the Rebbe Meir Baal ha-Ness Fund, שרופה באש; ענה כסיל כאולתו, Jerusalem, c. 1930
[Only Ed.] R. Solomon Bamberger, Kuntres Todah, קונטרס תודה , Frankfort am Main, L. Golda, 1917
[Community] , Regola, Ferrara, Camerale, 1718
[Liturgy - Unrecorded] , Birkat ha-Levanah , ברכת הלבנה , Frankfort am Main, M. Lehrberger & Co., c. 1900
[Polemic - First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber, Milhemet Hovah , מלחמת חובה , Jerusalem, [Frumkin], 1882
[Polemic - First Ed.] R. Abba Mari Astroc of Lunel, Minhat Kena'ot, מנחת קנאות , Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid, 1838
[Only Ed.] R. David Danino, Resesei Leilu, רסיסי לילה , Casablanca, Moses Amar, 1947
[Liturgy - Kabbalah] Hida, Tikkun Karet , תקון כרת , Casablanca, Joseph Lugassy , c. 1940
[Liturgy - Women] , Seder ha-Kinot le-Tishah be-Av , סדר הקינות לתשעה באב , Vienna, Anton Schmid, 1799
[Liturgy], Hakaphot, הקפות ופזמונים ליום שמחת תורה, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[Liturgy], Zemirot , זמירות לבני ישראל, Mainz, Asher Lehmann, 1889
[Liturgy], Zemirot, זמירות לבני ישראל, Frankfort am Main, M. Lehrberger & Co., 1914
[Liturgy - Kabbalah], Tefilat Yom Kippur Katan, תפלת יום כפור קטן, Karlsruhe, Grossh. Bad[ischen] priv. Hebraeischen Buchdrucker, 1818
[First Ed.] R. Jedaiah ha-Penini Bedersi , Olelot ha-Bohen (Bakkashat ha-Memim) , עוללות הבוחן - בקשת הממין ובקשת הלמדין , Furth, Itzik Tzirndorf , 1808
Pinkas Haft, Pinhas Patuah el Nevu'at Yeshayahu, פנקס פתוח, New York, Morris Wechsler, 1889
[Polemic] R. Salomon Wolf Klein , Ha-Emet Ve-ha-Shalom Ehahvu , האמת והשלום אהבו , Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1861
[Ms.- Hasidim], Letter by R. Solomon Ben Zion Twersky, Rebbe, כתב מהאדמו'ר הינוקא מטשרנוביל, Chernobyl, 1929
[Ms.], Letter by R. Asher Anshel Weiss of Nusfalau, כתב מה'ר אשר אנשיל ווייס הי'ד, אב'ד נאד'פאלו, Nusfalau, Transylvania, 1924
[Ms.], Letter by R. Isaac Aaron Ettinger of Lvov, כתב מה'ר יצחק אהרן איטינגא, אב'ד לבוב, Lvov, 1889
[Ms.], Letter by R. Joseph Rozin, The Rogachover, כתב מה'ר יוסף רוזין, הגאון מרוגוטשוב, Dvinsk, 1935
[Ms.- Hasidim], Letter by R. Menahem Nahum Friedmann, Rebbe, כתב מהאדמו'ר מאיצקני-שטיפנשט (רוזין), Stefanesti, c. 1925
[Ms.] , Letter by R. Simeon Judah Shkop , כתב מה'ר שמעון יהודה הכהן שקאף , Grodna, 1935
[Ms.- Hasidim], Letter by R. R. Isaac Mordecai Shapira, Rebbe, כתב מהאדמו'ר מגוואדזיץ (קוזניץ), Vienna, 1924
[Ms.], Letter by R. Ben Zion Blum; R. Samuel Blum, כתב מה'ר בן ציון בלוהם הי'ד, אב'ד סארוואש, Szarvas, 1929
[Ms.], Letter by R. Ben Zion Wesel, כתב מה'ר בן ציון וועזעל, אב'ד טארדא, Aranyos-Torda (Thorenburg, Turda) Hungary, 1927
[Ms.], Letter by R. Joshua Baruch Reinitz, כתב מה'ר יהושע ברוך רייניטץ, אב'ד באלקאני ועוד, Glaszecs, Hungary, 1905
[Reform], Memoirs of Moses Mendelsohn , Correspondence ...Lavater, Minister of Zurich , Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1846
[Polemic- Only Ed.] David Kahana, Hokhmat Yehudah, חכמת יהודה , New York, Ephraim Deinard , 1889
[Women - Liturgy - Unrecorded] , Rosh Hodesh Bentschen Tehinnah , ראש חודש בענשין תחינה, Breslau, Loeb Sulzbach , 1815
[First Ed.] R. Ephraim Zalman Margolioth, Sharei Efrayim, שערי אפרים , Dubno, 1820
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg , Derasha Zemer, דרשה צמר ופשתים, Piotrkow, Folman, 1912
[Haggadah - Illustrated - Ladino?] , Agada de Pesah , Istanbul, Mahmut Pasa , c. 1940
[Haggadah - Only Ed.] , Lo Umit Kee Ehyeh , לא אמות כי אחיה, Djerba, Hai Haddad , 1960
[Polemic] R. Hanoh (Heinrich) Ehrentreu , Zidkat ha-Zaddik , צדקת הצדיק , Berlin, H. Itzkowski , 1910
[Polemic Ed. - Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Eiruvin, תלמוד בבלי, מסכת עירובין, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1836
[Kabbalah - Only Ed.] R. Aryeh Leib Epstein, Sefer ha-Pardes, ספר הפרד'ס, Koenigsberg, Johann Freiderich Drist, 1759
[Only Ed. - Women] R. Baruch Asbag, Minhat Moshe, מנחת משה, Casablanca, Judah Rozin, 1945
[The R. Elisha Pontremoli Copy], Sedeh ha-Arez Part III, שדה הארץ חלק ג, Leghorn, Eliezer Sa'adon, 1784
R. Meir ben Shem Tov Melamed, Mishpat Zedek II, משפט צדק חלק ב, Salonica, Hayyim Abraham ben Shabbetai Nehemia & Sa’adiah As, 1798
[First Ed.] R. Jacob ben Abraham Faitusi , Mizbah Kapparah (Shitah Mekubbezet), מזב'ח כפרה (שיטה מקובצת), Leghorn, Jacob Arubos, 1810
[Only Ed.] R. Rahamim Aryeh Abraham ha-Kohen Arias, Siftei Rannanot, שפתי רננות, Izmir, Nissim Hayyim Modia and Jacob Ashkenazi, 1862
[Only Ed.] R. David ben Jacob Amado, Tehillah le-David, Part 2, תהלה לדוד, חלק ב, Salonica, Sa’adiah ha-Levi, 1844
[Only Ed.] R. Joseph ben Zevi Rottenberg, Ve-Yizbor Yosef, ויצבר יוסף, Mukachevo, Kahan Et Fried, 1915
[Only Ed.] R. Menasheh Eichenstein , Alfe Menasheh, אלפי מנשה, Przemysl, Zupnik, Kneller, 1895
[Only Ed.] R. Ephraim ben Abraham Hayyut, Ashel Avraham, אשל אברהם, Leghorn, Pietro Meucci, 1819
[Only Ed.] R. Hayyim Beja, Hayyim ad ha-Olam part I, חיים עד העולם, חלק א, Izmir, Hayyim Abraham di Sagura, 1888
[Only Ed.] R. Solomon ben Samuel Hakim, Kesai Shelomo, כסא שלמה, Salonica, Sa’adia ha-Levi Ashkenazi, 1847
[Polemic - Only Ed.] Ephraim Deinard , Herpat Britanya , חרפת בריטניה , New York, Oriem, 1929
[First Ed. - Karaite] Adolf Neubauer, ed., Aus der Petersburger Bibliothek, אפריון עשה לו, Leipzig, Oskar Leiner, 1866
[Polemic - Only Ed.] R. Israel Moses Hazan , Kedushat Yom Tov , קדושת יום טוב, Vienna, Adalbert della Torre , 1855
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook , כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק , Jerusalem, 1922
R. Isaac Leeser , Catechism for the Jewish Children, Philadelphia, L. Johnson & Co., 1869
[Unrecorded] Dov Aryeh Friedman, Toldoth Yeshurun or abridged biblical history, תולדות ישרון, New York, 1895
[Only Ed. - Women] R. Zvi Hirsch Grodzinsky , Mikvah Yisra'el , מקוה ישראל, Chicago, M. P. Ginsburg , 1898
[Only Ed.] R. Samuel b. Aaron Amar, Devar Shmuel, דבר שמואל , Casablanca, Razon, 1940
[Women's - Liturgy - Unrecorded] , Seder Tehinot u-Bakushot , סדר תחינות ובקשות, Vienna, Franz Edlen von Schmid, 1839
[Only Ed.] Emanuel Hecht, Die Hebräische Vorschule, פרוזדור, Kreuznach, R. Boigtlaender, 1859
[Liturgy], Bet Almin, בית עלמין , Salonica, 1800
[Only Ed.] R. Samuel Hayyim Ghiron, Elegy on the death of Hillel Cantoni in Italian an, על מות כמו'הרר הלל ברוך שלום קנטוני , Torino, V. Steffenone, 1857
[Liturgy], Seder Keri'at Shema al ha-Mittah, סדר קריאת שמע על מטתו , Vienna, Anton Schmid, 1804
[Periodical] R. Isaac Hirsch Weiss; Meir Friedmann, Beit Talmud, Volume V, בית תלמוד , Vienna (Pressburg), Loewy & Alkalay, Pressburg , 1886
[Haggadah - Holocaust] , Az orkodes ejszakaja Peszachi Haggada, הגדה של פסח, Budapest, Magyar zsidok pro Palesztina szovetsege , 1943
[Parody] Solomon Bloch, Massekhet Purim, מסכת פורים , Vienna, 1867
[Polemic - Only Ed.] R. Moshe Hayyim Ephraim Bloch, ha-Sefer ha-shahor, הספר השחור , New York, 1954
[Only Ed.] Emanuel Mendel Baumgarten, Juden in der Steiermark, Vienna, R. Lowit, 1903
[Polemic - Anti-Reform] R. Abraham Loewenstamm , Zror ha-Hayyim , צרור החיים, Amsterdam, David Proophs, 1820
[Ladino], Psalms , ספר תהלים, Constantinople, 1836
[Bible - Pentateuch], Torat Moshe, תורת משה , Glogau, Silesia, H. Prausnitz, 1840-41
[First Ed.] Ludwig August Frankl, Rachel, רחל, Vienna, Franz Edlen v. Schmid & J. J. Busch , 1845
[Liturgy - Haskalah] Dr. R. J. Fuerstenthal, Israels Gebete fuer das ganze Jahr. , תפלת ישראל , Prague, Samuel W. Pascheles, c. 1910
[Unrecorded -Holocaust - Hasidim] R. M. Teitelbaum, Tehillim , תהלים עם פירוש תפלה למשה, Budapest , Menyhert Weinberger, 1941
[Unrecorded - Women - Liturgy], Siddur Tefilah; Seder Tehinot u'Bakushot, סידור תפלה; סדר תחינות ובקשות, Sulzbach, Zekel Arenstein & Sons, 1842; 1841
[Liturgy - First Ed.] Moses Landau, Trans., Seder Tisha be-Ab , סדר תשעה באב לילה ויום , Prague, Moses Landau, 1835
[Liturgy] R. David ben Aryeh Leib of Lida , Sod Ha-Shem , סוד ה' , Vienna, Joh. Schlesinger , 1896
[Authographed Copy - Illustrated] David Gilboa , Haggadah Shel Pessah - Zevah Pessah , הגדה של פסח, Tel Aviv , Moad, c. 1975
[First Ed.] Judah Leib Ben-Ze'ev, Talmud Leshon Ivri , תלמוד לשון עברי , Breslau, Grassische Stadt-Buchdruckerey , 1796
Joachim Heinrich von Campe, Robinson der Jüngere, ראבינזאהן דער יינגערע , Breslau, Leib Sulzbach, 1824
[First Ed.] Joseph Johlson, Yesodei ha-Lashon, יסודי הלשון, Frankfort am Main, Undreaischen Buchhandlung, 1838
[Unrecorded] Shalom Kohen, Torat Lashon Ivrit, תורת לשון עברית , Dessau, Moses Philippsohn (Christoph Schleider), 1807
[Only Ed.] Israel Schwarzstein, Kalener und Jahrbuch fur Israeliten, Vienna, Franz Edlen von Schmid, 1842
[Liturgy - Varient Copy], Selihot , סליחות, Vienna, Anton Schmid, 1818
[First Ed.] R. Zvi Hirsch b. Abraham Eliezer Lipp., Erez Zvi , ארץ צבי , Roedelheim, Karl Reich , 1753
[Reform - Only Ed.] Eliezer Liebermann , Nogah ha-Zedek; Or Nogah , נוגה הצדק; אור נוגה , Dessau, C. Schlieder , 1818
[Anti-Zionist Polemic] R. Elijah Akiva Rabinovitz , Ziyyon be-Mishpat , ציון במשפט, Warsaw, Meir Jehiel Halter , 1899
[Shabbatean] R. Meir Ben Halifa Bikayam , Me'ir Bat Ayin , מאיר בת עין , Jerusalem, S. ha-Levi Zukerman , 1892
[First Ed.] R. Yehoseph Schwarz , Das Heilige Land (The Holy Land) , Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1852
[First Ed.] R. Menahem Azariah da Fano , Sefer Teshuvot , ספר תשובות, Venice, Daniel Zaniti , 1599-00
[First Ed.] Judah (Leone Ebreo) Abrabanel, Vikuach al-ha-Ahavah (Dialoghi di Amore), ויכוח על האהבה , Lyck, Rudolph Siebert , 1871
[Kabbalah - Only Ed.]R. Jacob Hai ben Judah Burla , Tikkun Ha'Brit , תקון הברית, Jerusalem, Joel Moshe Soliman , 1881
[Mathematics] Hayyim Selig Slonimski , Mosedei Hokhmah , מוסדי חכמה, Vilna/Grodno , Menahem Mann and Simhah Zimel ben Menahem Mann , 1834
[Zionism] Haganah , We Struggle with the British , אנו נאבקים עם הבריטיש, [Israel] , Ha-Magan ha-Ivri , c. 1944
R. Solomon Zalman Hanau , Yesod ha-Nikkud , יסוד הניקוד, Amsterdam, Moses Frankfort , 1730
[First Hebrew Imprint] R. Jacob Lacrif , Hemed Bahurim , חמד בחורים , Casablanca, (Amar & Elbaz) , (1919-22)
[Hasidic - First Ed.] R. Gedalia Rabbinowitz, Teshu’ot Hen , תשואות חן , Berdichev, Samuel ben Issachar Segal , 1816
R. Moshe b. Maimon (Maimonides) , Madah Ahava Zemanim (Rambam), מדע אהבה זמנים, Venice, Vendramin, 1703
[Kabbalah] R. Jacob di Illescas , Imre Noam , אמרי נועם, Cremona, Vincenzo Conti , 1565
[First Ed.] R. Solomon Zalman Mirkish, Shulhan Shelomo, שלחן שלמה, Frankfort am Oder, Widow Grillo, 1771
[Only Ed.] R. Max Ellguther, Worte der Liebe und Wahrheit, דברי אהבה ואמת, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1908
[Only Ed.] R. Nissan Palombo, Yaffe Anaf, יפה ענף, Izmir, Ibn Zion Benjamin Raditi, 1877
[Hasidic Ed.] R. Abraham Hayyim Hirsch Schor, Zon Kodashim, צאן קדשים, Lvov, Naftali Hertz Grossman, 1811
[Devash Copy- Rothschild] R. Ben-Zion Shalaz, Kokav Ya’akov, כוכב יעקב, Jerusalem, Solotki, 1873
[Only Ed.] M. Deutsch, Kol Dodi , Prague, Senders & Brandeis, 1865
[Polemic - First Ed.] R. Abraham Heller, Maklim Davar , מכלים דבר, Prague, M.I. Landau, 1850
[Meir Ba’al haNes Fund] R. Hayyim Nathan Dembitzer, Meginei Eretz Israel, מגיני ארץ ישראל, Jerusalem, Hashkafa, 1904
[First Ed.] R. Asher b. Jehiel (Rosh) , Pi Shnei'im , פי שנים, Altona, Aaron b. Elijah Katz , 1736
[Kabbalah - Hasidim] , Attributed to Primeval Adam, Rezi'el ha-Malakh , רזיאל המלאך , Kopys, Israel b. Isaac Jaffa , 1820
R. Raphael Nathan Nata Rabbinovicz, Dikdukei Soferim - Sanhedrin, דקדוקי סופרים - סנהדרין, Mainz, Jehiel Brill, 1878
[Only Ed.] R. Alexander Sueskind ben Samuel Zanvil, Derekh ha-Kodesh, דרך הקדש, Koethen, Israel b. Abraham, 1718
[Only Ed.] R. Armand Bloch, Jour de Jeune, Paris, Libraire Durlacher, 1911
[Autograped Copy] R. Abraham ben Mordecai Ankawa, Kerem Hemer , כרם חמר, Leghorn, Elijah ben Amozag, 1869-71
[Polemic - Autographed Copy] R. M. Hayyim E. Blo, Ve-da' mah she-tashiv, ודע מה שתשיב , New York, Sinai Offset Co., 1962
[Women] , Sugah ba-shoshanim, סוגה בשושנים, Budapest, Katzburg’s Buchdruckerei , 1920
[Only Ed.] R. Jacob Ruderman, Bet Ya'akov, בית יעקב, New York, Yost and Tepper, Printers, 1908
[Only Ed.] R. Solomon ha-Kohen, Derush Koh le-Hai, דרוש כה לחי, Berlin, Zvi Hirsch b. Yitzhak Itzikovsky, 1898
[Holocaust] Max Weinreich, Hitler’s professors: the part of scholarship, in Germany’s crimes against the Jewish people, New York, Yiddish Scientific Institute - YIVO, 1946
[Polemic - Only Ed.] R. Moshe Hayyim Ephraim Bloch, Even mi-kir tizak , אבן מקיר תזעק, New York, Grenich Printing Corporation, 1954
[Ladino - Liturgy], Haftarat Yom Shemini shel Pesah, הפטרת יום שמיני של פסח, Izmir, Ephraim Melamed, 1913
[Polemic - Zionism] Y. Gabriel, Ani Ma’ashim?, אני מאשים?, Tel Aviv, 1950
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים , Jerusalem, 1944
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler) , כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק , Bnai Brak, 1949
[Ms. - Community], Letter by Rev. Leonard Woods, New York, 1828
Dr. Gustav Weil, The Bible, the Koran, and the Talmud, New York, Harper & Brothers, 1846
[Kabbalah - Liturgy - Only Ed. - Sabbathian] , Kavvanat Shelomo , כונת שלמה , Venice, Bragadina, 1670
[First Ed. - Customs] R. Joseph Yuspa Hahn, Yosif Omez , יוסף אומץ , Frankfort am Main, Johann Kelner , 1723
[Polemic] R. David Saloman Epstein , Ha- Vikuah ben ha-Hofshi ve-he-Haredi be-Erez Is, הוכוח בין החפשי והחרד בארץ-ישראל , Tel Aviv, Gutenberg – Zevi Kesef , 1934
[Ms.- Hasidim], Letter R. Abraham Dov & R. David Twersky, כתב מהאדמו'ר מראחמיסטראווקא , Jerusalem, 1941
[Only Ed.] R. Pethahiah Mordecai Berdugo , Nofet Zupim , נפת צופים, Casablanca, Judah Rozin , 1938
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady , Seder ha-Tefilla , סדר התפלה, Warsaw, Natan Schriftgisser , 1866-67
[Rothschild] Simon Rabi, Sede Bokhim, שדה בוכים, Cracow, Yosef Fisher, 1901
R. Samuel Salant & R. J. L. Diskin, Kashat divre emet…, קשט דברי אמת ניתן לכתוב, Jerusalem, 1889
[Ms. - Zionism], Letterby Moshe Shertok, (later Sharett) to Yehuda Treivish, dated July 29, London, c. 1920
Zur Erinnerung an Breslau’s Klinische Institute, [Breslau], Breslau’s Klinische Institute, c. 1900
[First Eng. Ed.] Johann Gottfried Herder, The spirit of Hebrew poetry, Burlington, Vermont, Edward Smith, 1833
[Only Ed.] Israel Schwarzstein, Abodat Israel, עבודת ישראל , Frankfort am Main, J. Kauffmann (Joh. Wirth, Mainz), 1895
[First Ed. - Reform] Isak Noah Mannheimer , Gottesdienstliche Vortraege , Vienna, Bruder Winter, 1876
[Only Ed.] Solomon Pleszner, Confirmationsreden fur die Israelitische Jugend, Berlin, S. Sichler, 1839
[Zionism - Unrecorded], Medinat Israel, מדינת ישראל, מועצת-המדינה הזמנית, Tel Aviv, Defus Ha-Hadash, 16 May 48
Nathan ben Saddi, a Jew (Robert Dodsley), The Chronicle of the Kings of England , Worcester, Massachusetts, Isaiah Thomas, 1795
[Only Ed.] Dr. Abraham Berliner, Rabbi Jesaja Berlin, eine biographische Stizze, Dessau, Neuburger
[Only Ed.] Dov Ber Tursch, Hokhmat Maharal Mi Prag, חכמת מהר'ל מפראג , Piotrkow, Solomon Blechtovsky, 1911
[Persian Judaica - Only Ed.] R. Hayyim More, Derekh Hayyim, דרך חיים, Teheran, Kelimon, 1919-21
[Liturgy - First Ed.] , Seder Tisha be-Ab , סדר תשעה באב, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1826
[First Ed. - Liturgy] Dr. Michael Sachs , Gebetbuch der Israeliten , תפלת ישראל , Berlin, Beit & Comp. (Julius Sittenfeld) , 1858
[Only Ed. - Kabbalah] R. David Abu Hasira, Petah Ha-Ohel, v. 3, פתח האהל חלק ג', Jerusalem, Samuel Ha'Levi Zuckerman , 1923
[Polemic] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi , Sefer Tefilin de-Mare ‘Alma, ספר תפילין דמרי עלמא, Warsaw, H.E. Bomberg (Tzvi Yaakov Bomberg), 1867
[Zionism] Nahum Sokolow , The New Jew, A Sketch , London, Central Office of the Zionist Organisation , 1929
[Unrecorded], Luach le-Sokhare Artzenu, לוח לסוחרי ארצנו, Odessa, Ha-Akhim Bletnitsky, 1905
David Jennings , Jewish Antiquities or A Course of Lectures , London, William Baynes, 1808
[Kabbalah] , Tikunei ha-Zohar , תיקוני הזהר, Poryck, Solomon b. Hananya , 1816
[Polemic- Only Ed.] Ephraim Deinard , Letter of Protest to Jesus Christ from Holy Ghost, מכתב גלוי לישו הנוצרי , [St. Louis], [Moinchester], [1924]
[Ms.] R. Isaac Aboab , Menorat ha-Ma'or , מנורת המאור, Yemen, 1730
[Polemic - Zionism] Ephraim Deinard , Havu Tamim, הבו תמים , Jerusalem, 1913
R. Azariah b. Moses Dei Rossi , Me'or Einayim , מאור עינים, Vilna, Joseph Reuven Romm , 1866
[Holocaust] R. Joshua Guens, Sefer Geulah ve-Yeshua, ספר גאולה וישועה , Miskolc, Benjamin Friedman, 1943
[Only Ed.] R. David Nathan Deutsch, Nefesh Dovid, נפש דוד, Seini, Jacob Weider, 1929
Benedict Hause, Leichenreden, אלון בכות, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1868
[Unrecorded - Liturgy - Haskalah] R. Furstenthal , Tehillath El... taglichen Gebete der Israeliten, תהלת אל, Prague, Gottlieb Brothers, 1856-57
[Liturgy] [R. Eliezer Lieberman b. Judah Leib], Ma'aneh Lashon , מענה לשון , New York, Hebrew Publ;ishing Co., 1914
[Periodical] D. S. Erulkar, Ed., The Israelite, ישראל, Bombay, 1922-24
[Kabbalah] R. Moses Cordevero , Zivhei Shelamim , זבחי שלמים, Jerusalem, Isaac Hirschenson , 1883
[Liturgy - Reform] Max Freudenthal , Der Gottesdienst des Herzens , עבודה שבלב , Nuernberg (Frankfurt a. M.), Friedr. Korn (M. Lehrberger & Co.), 1914
[First Ed.] R. Meir Eisenstadt , Or ha-Ganuz , אור הגנוז, Furth, Itzik Buchbinder , 1766
[Only Ed. - Authographged] R. Hayyim Hirschensohn , Hiddushei ha-Rav Hayyim Hirschenson, Part I , ספר מוצל מאש המלחמה העולמית, הוא חידושי הרח'ה , Jerusalem, Defus ha-Ivri , 1914-24
[First Ed.] R. Hayyim b. Isaac Itzig Auerbach, Divre Mishpat, דברי משפט, Krotoszyn, Dov Ber Manash, 1835
[Haggadah - Reform] Central Conference , Union Haggadah , Cincinnati , Bloch Publishing Co. , 1908
[Print] Martin Gottlieb, Tisha B'Av, United States, C. Angerer & Gosche, 1919
Group of three Touro Synagogue items
[First Spanish Ed.] Moshe Levin , El Tabernaculo, מלאכת המשכן, Tel Aviv, Melechet Hamishkan, 1968
[Children's - Illustrated] Miriam Zilberman, Le-Yaldei Yisra'el, שנים עשר תוים לילדי ישראל, Tel Aviv, Arieli, 1948
Three books with Chagall illustrations
[Bible - Pentateuch], Hameshei Humshei Torah, חמשה חומשי תורה, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1883
[Hasidim] R. Abraham Mordecai Alter of Gur , Broadsheet to withdraw from the Va'ad Leumi, לצאת מן הוועד הלאומי, Jerusalem, Seish, 1927
[Hasidim] Ha-Eidah, Announcing the arrival of R. Joel Teitelbaum, Jerusalem, Horeb, 1959
[Habad] Kollel Habad, Announcing the arrival R. Joseph I. Schneersohn , ירושלים הקדושה תזכה לקבל ..., Jerusalem, Zuckerman, 1929
[Liturgy - Haskalah] Raphael Furstenthal , Meitiv Saphah, מטיב שפה , Breslau, David Shklover, 1823-24
[First Ed.] Franz Rosenzweig, Sechzig Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevi, Konstanz, Oskar Wohrle Verlag, [1927]
[Periodical] Martin Buber, Ed., Der Jude, Berlin, R. Lowit Verlag, 1916-17
[First Ed. - Avot] R. Solomon Kluger , Magen Avot, מגן אבות , Piotrkow, Feivel Blechatovski, 1883
[First Ed.] R. Elijah Joseph Rivlin , Ohalei Yosef , אוהלי יוסף , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1868
[Community] , Pardes Etz Hayim Be-Yerushalay, פרדס עץ חיים בירושלים, Jerusalem, Suliman, c. 1920
[First Ed. - Customs] R. Isaac Z. Venderovsky , Minhagei Bet Ya'acov , New York, Eliyakum Zenser , 1907
[First Ed.] R. Jacob b. Benjamin Poppers , Shev Ya'acov , שב יעקב, Frankfort am Main, 1742
[First Ed.] [Eliphalet Gillet], History of the Bible and Jews, Hallowell, Maine, Ezekiel Goodale by Benjamin Edes, 1806
[Liturgy - Cochin], Zekaron le-Tovah , זכרון לטובה, Bombay, The Lebanon Printing Press, 1899
[Polemic- Only Ed.] Ephraim Deinard , Hahu'ot Sofrim, מחאת סופרים , St. Louis , Moinchester, 1918
R. Phinehas Elijah Hurwitz , Sefer ha-Berit , ספר הברית, Brunn (Brno)-Vienna, Joseph Rossmann - Anton Schmidt, 1801-c.10
[Polemic - First Ed.] R. Joseph Kohen-Zedek, Mussar Haskel; Sefat Emet, מוסר השכל; שפת אמת , London, Mordecai ben Zevi Abrahams and his Mother Hannah, 1878
[Authographed Copy] R. Nahman Shelomoh Grinshpan, Pilpulah shel Torah, פלפולה של תורה, London - Warsaw, Sikora i Mylner, 1935
Rav Hai ben Sherira Gaon; R. Hananiah Isaac Michae, Sha’arei Hayyim (Ha-Mikkah ve-ha-Mimkar), שערי חיים (המקח והממכר) , Salonica, Joseph Molco, 1814
William Whiston, Translator, The Works of Flavius Josephus, Baltimore, Armstrong & Berry, 1841
[Only Ed.] Ephraim Deinard , Massa b-Europa , מסע באיירופא, Pressburg (Bratislava), David Loew , 1885
[Hasidim] R. Ephraim Zalman Margolioth, Matteh Efrayim with Alef le-Matteh, מטה אפרים עם אלף למטה, Zhitomir, Haninah Lipa, Aryeh Leib, & Joshua Heschel Shapira, 1848
Joseph Ezekiel Rajpurker, Megillat Antiochus in Marathi, Bombay, Gunput Crushnaji, 1866
R. Meir ben Gedaliah of Lublin (Maharam of Lublin), Me’ir Einei Hakhamim, מאיר עיני חכמים, Furth, Izik ben David Zirndorf, 1796
[Only Ed. - Polemic - Ephraim Deinard] , Pachdu B'Zion Chatoim, פחדו בציון חטאים , Arlington [Newark, New Jersey], 1917
R. Mordecai Judah Loeb Winkler, Levush Mordecai, לבושי מרדכי, Budapest, Meshullam Zalman & Menahem ha-Kohen Katzborg, 1924
[Only Ed. - Critique] Meir Rabinowitz , Ha-Machnaim, or the two Camps. , המחנים , New York, Brody & Chelimer, 1888
[First Ed. - Varient Ed.] Rev. I. L. Kadushin , Brith Itzhak; Zion , ברית יצחק; ספר ציון, New York, A. H. Rosenberg, 1897-98
Dr. Henri Loeb; Moses N. Nathan, Translator, Road to Faith, דרך האמונה, Philadelphia, Sherman & Co., [1870]
[Only Ed. - Eiruv] , Porat Yosef; Divrei Shalom ve-Emet , פרת יוסף; דברי שלום ואמת, Frankfort am Main, Elimelekh Slobotzky: Lahrberger & Assoc. , 1914; 1922
[First Ed.] R. Marco Mortara , Dell' Autenticita' del Pentateuco, Padua, Minerva, 1843
[First Ed.] Abraham Reuben Bhinjekar, The Centurial, Bombay, Nirnaya-sager, 1911
R. Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal), La-Yesharim Tehillah , לישרים תהלה, Berlin, 1780
[Only Ed.] R. Eliakim Goetz b. Meir , Even ha-Shoham, and Me'irat Einayim , אבן השהם ומאירת עינים , Dyhernfurth, Issaher Ber , 1733
R. Solomon b. Jehiel Luria , She'ilot u-Tshuvot (Maharshal) , שאלות ותשובות , Furth, Hayyim b. Zevi Hirsch, 1768
[Only Ed.] R. Joseph Raphael Hazzan, Hikrei Lev, Part 12, חקרי לב, חלק יב, Jerusalem, Zevi Hirsch ha-Kohen, 1875
[Only Ed.] R. Baruch b. Solomon Kali , Mekor Barukh, מקור ברוך , Izmir, Abraham Gabai, 1659
[Only Ed.] R. Hayyim Isaac Mussafia, Hayyim va-Hesed , חיים וחסד , Leghorn, Eliezer Menahem Ottolinghi, 1844
[Only Ed.] R. Israel Jacob Burla , Mekor Yisrael , מקור ישראל , Jerusalem, Joel Moses Solomon, 1882
[Only Ed.] R. Yona Landsofer, Kanfei Yonah, כנפי יונה , Prague, Franz Sommer , 1812
R. Moses b. Hayyim Alshekh , She'elot u-Teshuvot, שאלות ותשובות , Berlin, Isaac Jacob Speier, 1766
[Haggadah - Kabbal] R. Jekuthiel Judah Teitelbaum , Yitav Panim; Maglei Zedek, ייטב פנים, חלק ב; מעגלי צדק, Mukachevo, P. Bleyer, 1883; 1884
[First Ed.] R. David b. Solomon ibn Abi Zimra , Yekor Tiferet, יקר תפארת , Izmir, Margus, 1757
[Only Ed. - R. Ettlinger Copy] R. Tobiah Asche, Et Barzel (Iron Pen), עט ברזל , Berlin, Itzik Levant, 1833
[First Ed.] R. Isaac Hezekiah Lampronti , Pahad Yizhak, Part 4, פחד יצחק, אותיות י,כ,ל, Venice - Reggio , 1813
[Community - Unrecorded], Avel u-misped gadol, אבל ומספד גדול על פטירת רב גאון בישראל, Boston, Vaad Ha-Rabbanim of Massachusetts, 1936
[First Ed.] R. Joshua Lisser ben Judah Leib Falk, Emek Yehoshu’a, עמק יהושע, Frankfort am Oder, Michael Gottschalk, 1699
[First Ed.] R. Aaron Samuel Koidonover, Emunat Shemu’el, אמונת שמואל, Frankfort am Main, [Wovst], 1683
[Polemic] Arye Loeb b. Mordecai, Zamir Aruzim, זמיר עריצים הראשון , Ephraim Deinard , Kearny, New Jersey, 1904
[Polemic - Kabbalah] Ephraim Deinard , Alata; Am Toei Levav, עלטה; עם תועי לבב, St. Louis , [Moinchester], 1927
Antoine Guenee, ed, Letters of Certain Jews to Monsieur Voltaire, Philadelphia, William Young, 1795
[Unrecorded] Angel J. Jesurun, Principios elementales de instruccion , religiosa y moral... juventud hebrea , Caracas, Boliviana por D. Salazar, 1845
[Polemic - Anti-Christian] Benjamin Dias Fernandes, Series of Letters on the Evidences of Christianity, Philadelphia, 371 Walnut St., 5614(1854)
[First Ed.] R. Samuel Laniado , Keli Hemdah, כלי חמדה , Venice, Juan D'Gara, 1594